Leo James Rainwater

Columbia University, New York, NY

Nobelpriset - Fysik 1975

Motivering
för upptäckten av sambandet mellan kollektiva rörelser och partikelrörelser i atomkärnor, samt den därpå baserade utvecklingen av teorien för atomkärnans struktur