Leo Esaki

IBM Thomas J. Watson Research Center, Yorktown Heights, NY, U.S.A.

Nobelpriset - Fysik 1973

Motivering
för deras experimentella upptäckter rörande tunnelfenomenet i halvledare, respektive supraledare