Lawrence R Klein

University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

Ekonomipriset 1980

Motivering
för konstruktionen av ekonometriska konjunkturmodeller samt deras tillämpning för analys av ekonomisk politik