Lars Onsager

Yale University, New Haven, CT

Nobelpriset - Kemi 1968

Motivering
för upptäckten av de efter honom uppkallade reciprocitetsrelationerna, som är grundläggande för den irreversibla termodynamiken