Kurt Wüthrich

Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)

Nobelpriset - Kemi 2002

Motivering

"för hans utveckling av kärnmagnetisk resonansspektroskopi för bestämning av biologiska makromolekylers tredimensionella struktur i lösning"

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information