Kurt Alder

Cologne University

Nobelpriset - Kemi 1950

Motivering

för deras upptäckt och utveckling av diensyntesen