Kurt Alder

Cologne University

Nobelpriset - Kemi 1950

Motivering
för deras upptäckt och utveckling av diensyntesen