Kenneth J Arrow

Harvard University, Cambridge, MA

Ekonomipriset 1972

Motivering

för deras banbrytande insatser inom allmän ekonomisk jämviktsteori och välfärdsteori