Karl Ziegler

Max-Planck-Institut für Kohlenforschung (Max-Planck-Institute for Carbon Research) Mülheim/Ruhr

Nobelpriset - Kemi 1963

Motivering
för deras upptäckter inom högpolymerernas kemi och teknologi