Karl Manne Georg Siegbahn

Uppsala University

Nobelpriset - Fysik 1924

Motivering
för hans röntgenspektroskopiska upptäckter och forskningar