Kaija Saariaho

Rolf Schockprisen - Musikaliska konster 2001

Motivering
För ett skapande med ett säreget, personligt uttryck. Hennes verk spänner över de flesta genrer och har väckt stor internationell uppmärksamhet och bred publik förankring.
Pressmeddelande