Kai M Siegbahn

Uppsala University

Nobelpriset - Fysik 1981

Motivering

för hans bidrag till utvecklingen av den högupplösande elektronspektroskopien