Julian Schwinger

Harvard University, Cambridge, MA

Nobelpriset - Fysik 1965

Motivering
för deras fundamentala insats inom kvantelektrodynamiken, med djupgående konsekvenser för elementarpartikelfysiken