Joshua D. Angrist

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA

Ekonomipriset 2021

Motivering

”för deras metodologiska bidrag till analysen av kausala samband”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information