Joshua D. Angrist

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA

Ekonomipriset 2021

Motivering
”för deras metodologiska bidrag till analysen av kausala samband”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information