Joseph John Thomson

Cambridge University

Nobelpriset - Fysik 1906

Motivering

såsom ett erkännande av den stora förtjänst han inlagt genom sina teoretiska och experimentella undersökningar över elektricitetens gång genom gaser