Joseph H Taylor, Jr

Princeton University, Princeton, NJ

Nobelpriset - Fysik 1993

Motivering
för upptäckten av en ny typ av pulsar, en upptäckt som öppnat nya möjligheter för studiet av gravitationen