Jorma Panula

Rolf Schockprisen - Musikaliska konster 1997

Motivering
För en unik, resultatrik, mer än två decennier lång gärning som fostrare av orkesterdirigenter, grundad på ett eget konstnärsskap . som orkesterledare och tonsättare - av ovanlig spännvidd och självständighet.
Pressmeddelande