John R Hicks

All Souls College, Oxford

Ekonomipriset 1972

Motivering
för deras banbrytande insatser inom allmän ekonomisk jämviktsteori och välfärdsteori