John L Hall

National Institute of Standards och Technology and Fellow, JILA, University of Colorado, Boulder, CO, USA

Nobelpriset - Fysik 2005

Motivering
”för deras bidrag till utvecklingen av laserbaserad precisionsspektroskopi, inkluderande den optiska frekvenskamstekniken”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information