John C Harsanyi

University of California, Berkeley, CA

Ekonomipriset 1994

Motivering
för deras banbrytande analys av jämvikter i teorin för icke-kooperativa spel