John Bardeen

University of Illinois, Urbana, IL

Nobelpriset - Fysik 1972

Motivering
för den av dem gemensamt utvecklade teorien för supraledningsfenomenet, vanligen kallad BCS-teorien