John A Pople

Northwestern University, Evanston, IL, U.S.A.

Nobelpriset - Kemi 1998

Motivering
för hans utveckling av kvantkemisk beräkningsmetodik