Johannes Stark

Greifswald University

Nobelpriset - Fysik 1919

Motivering

för hans upptäckt av dopplereffekten hos kanalstrålar och av spektrallinjers uppdelning i elektriska fält