Johannes Diderik van der Waals

Amsterdam University

Nobelpriset - Fysik 1910

Motivering

för hans arbeten angående gasers och vätskors tillstånds-ekvation