Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer

Munich University

Nobelpriset - Kemi 1905

Motivering
såsom ett erkännande av den förtjänst han inlagt om den organiska kemiens och den kemiska industriens utveckling genom sina arbeten rörande organiska färgämnen och hydroaromatiska föreningar