Johann Deisenhofer

Howard Hughes Medical Institute and Department of Biochemistry, University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, TX, U.S.A.

Nobelpriset - Kemi 1988

Motivering
för bestämning av den tre dimensionella strukturen hos ett fotosyntetiskt reaktionscentrum