Jerome I Friedman

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA

Nobelpriset - Fysik 1990

Motivering

för deras banbrytande undersökningar rörande starkt inelastisk spridning av elektroner mot protoner och bundna neutroner, vilka haft en avgörande betydelse för utvecklingen av kvarkmodellen inom partikelfysiken