Jean-Marie Lehn

Université Louis Pasteur, Strasbourg and Collège de France, Paris

Nobelpriset - Kemi 1987

Motivering
för deras utveckling och användning av molekyler med strukturspecifik växelverkan av hög selektivitet