Jean Baptiste Perrin

Sorbonne University, Paris

Nobelpriset - Fysik 1926

Motivering
för hans arbeten rörande materiens diskontinuerliga struktur, särskilt för hans upptäckt av sedimentations-jämvikten