Jaroslav Heyrovsky

Polarographic Institute of the Czechoslovak Academy of Science, Prague

Nobelpriset - Kemi 1959

Motivering
för hans uppfinning och utveckling av den polarografiska analysmetoden