Jan Tinbergen

the Netherlands School of Economics, Rotterdam

Ekonomipriset 1969

Motivering
för utveckling och användning av dynamiska modeller för analys av ekonomiska förlopp