James Watson Cronin

University of Chicago, Chicago, IL

Nobelpriset - Fysik 1980

Motivering
för upptäckten av brott mot fundamentala symmetriprinciper i neutrala K-mesoners sönderfall