James Tobin

Yale University, New Haven, CT

Ekonomipriset 1981

Motivering
för hans analys av finansiella marknader och dessas samband med utgiftsbeslut och därmed sysselsättning, produktion och prisutveckling