James M Buchanan, Jr

Center for Study of Public Choice, Fairfax, VA

Ekonomipriset 1986

Motivering
för hans utveckling av de kontraktsteoretiska och konstitutionella grundvalarna för ekonomiskt och politiskt beslutsfattande