James E Meade

Cambridge University

Ekonomipriset 1977

Motivering
för deras banbrytande arbeten inom teorin för internationell handel och internationella kapitalrörelser