James Batcheller Sumner

Cornell University, Ithaca, NY

Nobelpriset - Kemi 1946

Motivering

för hans upptäckt av enzyms kristalliserbarhet