Jacobus Henricus Van't Hoff

Berlin University, Germany

Nobelpriset - Kemi 1901

Motivering
såsom ett erkännande av den utomordentliga förtjänst han inlagt genom upptäckten av lagarna för den kemiska dynamiken och för det osmotiska trycket i lösningar