Jack Steinberger

CERN, Geneva, Switzerland

Nobelpriset - Fysik 1988

Motivering

för metoden med neutrinostrålar och påvisandet av leptonernas dubblettstruktur genom upptäckten av myonneutrinon