J. Michael Kosterlitz

Brown University, Providence, RI, USA

Nobelpriset - Fysik 2016

Motivering

”för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information