J. Michael Kosterlitz

Brown University, Providence, RI, USA

Nobelpriset - Fysik 2016

Motivering
”för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information