J Hans D Jensen

University of Heidelberg

Nobelpriset - Fysik 1963

Motivering
för deras upptäckter beträffande atomkärnornas skalstruktur