Ivar Giaever

General Electric Company, Schenectady, NY

Nobelpriset - Fysik 1973

Motivering
för deras experimentella upptäckter rörande tunnelfenomenet i halvledare, respektive supraledare