Irwin Rose

University of California, Irvine, USA

Nobelpriset - Kemi 2004

Motivering

”för upptäckten av ubiquitinmedierad proteinnedbrytning”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information