Irwin Rose

University of California, Irvine, USA

Nobelpriset - Kemi 2004

Motivering
”för upptäckten av ubiquitinmedierad proteinnedbrytning”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information