Irving Langmuir

General Electric Co., Schenectady, NY

Nobelpriset - Kemi 1932

Motivering
för hans upptäckter och undersökningar inom ytkemien