Ilya Prigogine

Université Libre de Bruxelles, Brussels (University of Texas, U.S.A.)

Nobelpriset - Kemi 1977

Motivering
för hans bidrag till den irreversibla termodynamiken, särskilt teorien för dissipativa strukturer