Ilkka Hanski

University of Helsinki, Finland

Crafoordpriset - Biovetenskaper 2011

Motivering
”för hans nyskapande studier om hur rumslig variation påverkar dynamiken i djur- och växtpopulationer”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information