Ilkka Hanski

University of Helsinki, Finland

Crafoordpriset - Biovetenskaper 2011

Motivering

”för hans nyskapande studier om hur rumslig variation påverkar dynamiken i djur- och växtpopulationer”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information