Henry Stommel

Woods Hole Oceanographic Institution

Crafoordpriset - Geovetenskaper 1983

Motivering

”för att på ett unikt sätt bidragit till en djupare föståelse av atmosfärens respektive havens storskaliga rörelser”

Pressmeddelande