Henri Moissan

Sorbonne University, Paris

Nobelpriset - Kemi 1906

Motivering
såsom ett erkännande av den stora förtjänst han inlagt genom sin undersökning och isolering av elementet fluor samt genom införandet av den efter honom uppkallade elektriska ugnen i vetenskapens tjänst