Heike Kamerlingh-Onnes

Leiden University

Nobelpriset - Fysik 1913

Motivering
i anledning av hans undersökningar över kroppars egenskaper vid låga temperaturer, vilka bland annat lett till framställningen av flytande helium