Hartmut Michel

Max-Planck-Institut für Biophysik, Frankfurt/Main

Nobelpriset - Kemi 1988

Motivering
för bestämning av den tre dimensionella strukturen hos ett fotosyntetiskt reaktionscentrum