Hans Fischer

Technische Hochschule (Institute of Technology), Munich

Nobelpriset - Kemi 1930

Motivering

för hans arbeten över blad - och blodfärgämnenas konstitution samt för hans syntes av hämin