Hans Albrecht Bethe

Cornell University, Ithaca, NY

Nobelpriset - Fysik 1967

Motivering
för hans insatser inom teorien för kärnreaktioner, särskilt hans upptäckter rörande energialstringen i stjärnorna